Dit is de website van de lokale politieke partij Zó! Zoetermeer

 


________________________________________________________________________________

 

 

volg ons via facebook @ZoZoetermeer

 

_________________________________________________________________________________________

 


Bomen over lastige bomen


 

 

 

Zó! Zoetermeer wil op 27 november aanstaande in gesprek met die bewoners van Zoetermeer die overlast ondervinden van gemeentelijke bomen.

 

'Laat vooraf duidelijk zijn dat Zó! Zoetermeer grote waarde hecht aan een groene stad met mooie bomen en gevarieerd groen.' zegt Marijke van der Meer fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer. 'Maar wij merken bij onze bezoeken aan de wijken dat er behoorlijk veel mensen zijn die grote overlast ondervinden van bomen van de gemeente. Als deze mensen aankloppen bij de gemeente om daar wat aan te laten doen, dan krijgen ze vaak nul op het rekest vanwege het nogal rigide bomenbeleid.'

 

Zó! denkt dat het mogelijk moet zijn om de stad net zo mooi groen te houden als het nu is, maar dan op een manier waarbij iedereen ervan kan genieten, dus zonder overlast.


 

lees verder >>>


 

 

Gebrek aan politieke wil nekt

huishoudhulp

De uitkomsten van het begrotingsdebat

 

Het is Zó! Zoetermeer opnieuw niet gelukt om het huishoudelijke werk (HH1) als WMO-voorziening te behouden. Tijdens de raadsvergadering over de begroting voor 2015 is het amendement dat hiervoor door Zó! was geschreven en samen met SP, GroenLinks en CU/SGP werd ingediend, door een meerderheid in de raad verworpen. De fractie van Zó! besloot daarop niet in te stemmen met de begroting. Bij het Voorjaarsdebat (juni 2015) zal Zó! Zoetermeer zeker nog een ultieme poging doen om te voorkomen dat mensen vanaf 1 september 2015 zonder hulp komen te zitten.