Dit is de website van de lokale politieke partij Zó! Zoetermeer

 


________________________________________________________________________________

 

 

volg ons via facebook @ZoZoetermeer

 

_________________________________________________________________________________________

 


Huishoudelijke hulp

blijft waarschijnlijk behouden

 

... te laat voor veel ervaren thuiszorgmedewerkers van wie het contract niet meer is verlengd en die nu in de WW zitten.

 

 

We beginnen met het goede nieuws: Hoewel besloten is dat de wmo huishoudelijke hulp (HH1) op 1 september zal stoppen, ligt er nu een voorstel van het college om deze bezuiniging toch maar niet door te voeren. Zó! Zoetermeer heeft gemengde gevoelens bij dit voorstel.

Zó! is natuurlijk heel blij dat deze overbodige bezuiniging van de baan is. Het zal voor veel ouderen en gehandicapten een hele opluchting zijn. Tegelijkertijd is Zó! heel erg boos over de hele gang van zaken.


lees verder >>>


 

 

Bomenbeleid moet

Zó! anders

450 inwoners doen de raad

een voorstel

 

Het bomenbeleid zoals dat nu door de gemeente wordt gevoerd, houdt veel te weinig rekening met de klachten en wensen van omwonenden ten aanzien van overlastgevende bomen. Een groep van 450 Zoetermeerders overhandigde daarom op maandag 23 maart een burgerinitiatiefvoorstel aan burgemeester Aptroot, waarin aan de raad wordt gevraagd het beleid zo aan te passen dat meer wordt overlegd met omwonenden, dat hun klachten serieuzer worden genomen, en dat in gezamenlijkheid naar oplossingen wordt gezocht.

 

Het burgerinitiatief 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen' heeft als uitgangspunt: het groene karakter van de stad moet behouden blijven, maar op zo’n manier dat zo weinig mogelijk mensen overmatige overlast ondervinden van bomen die in het verleden door de gemeente zijn geplant.