Dit is de website van de lokale politieke partij Zó! Zoetermeer

 


________________________________________________________________________________

 

 

volg ons via facebook @ZoZoetermeer

 

_________________________________________________________________________________________

 


College wil bomen-situatie

Essehout niet verbeteren


 

 

De bewoners van het Essehout blijven voorlopig verstoken van uitzicht in de zomer! Zó! Zoetermeer vindt het heel erg jammer en onbegrijpelijk dat het college niet het gesprek met de bewoners wil aangaan om te zoeken naar een oplossing.

 

In Zoetermeer is het groen ingedeeld in stadsgroen en buurtgroen. Als er sprake is van overlast van bomen die horen bij het buurtgroen dan is het tegenwoordig mogelijk om in overleg met alle omwonenden het groen anders in te richten. Dus uit hun krachten gegroeide bomen kunnen dan vervangen worden door andere groen, zodanig dat iedereen tevreden is met het resultaat en dat het groene karakter van de stad toch behouden blijft.

lees verder >>>


 

 

Zó! wil betere service

Wmo hulpmiddelen

Snel hulp bij pech onderweg, afspraken maken op dagdeel, vervangende rolstoel bij reparaties, etc.


Zó! Zoetermeer probeert om voor de Wmo hulpmiddelen betere service te organiseren. Wmo hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld gewone rolstoelen, elektrische rolstoelen, tilliften, scootmobielen, etc. Om die betere service te bereiken wilde Zó! eigenlijk op 14 juli het college bevragen in de raadzaal. Wij deden daarvoor een zogenaamd interpellatieverzoek. De meerderheid van de gemeenteraad wilde er niet toen niet over praten. 'Doe maar na de vakantie in een commissie' zo werd er gezegd.

 

Zó! Zoetermeer vond dat erg jammer, want wat ons betreft zijn er dingen die snel beter geregeld moeten worden. Om al vast een slag te maken, hebben we nu officiële schriftelijke vragen aan het college gesteld. Dan hebben we de antwoorden na de vakantie. We hopen dat het dan al duidelijk is dat er verbeterin- gen komen, maar anders gaan we het zeker ook nog in de commissie bespreken.