Dit is de website van de lokale politieke partij Zó! Zoetermeer

 


________________________________________________________________________________

 

 

volg ons via facebook @ZoZoetermeer

 

_________________________________________________________________________________________

 


Koffie & Zó!

Zaterdag 28 maart 2015

Noordhove

 

Zó! Zoetermeer komt zaterdag 28 maart tussen 13.00 en 15.00 uur naar winkelcentrum Noordhove met Koffie & Zó! om in gesprek te gaan met de bewoners van Zoetermeer.

 

‘Wij vinden het ook belangrijk om te horen wat de Zoetermeerders bezighoudt als het géén verkiezingstijd is’, zegt raadslid Yvonne Bink-Winterkamp, ‘daarom komt Zó! iedere maand luisteren naar de mensen.


 

lees verder >>>


 

 

Bomenbeleid moet

Zó! anders

450 inwoners doen de raad

een voorstel

 

Het bomenbeleid zoals dat nu door de gemeente wordt gevoerd, houdt veel te weinig rekening met de klachten en wensen van omwonenden ten aanzien van overlastgevende bomen. Een groep van 450 Zoetermeerders overhandigde daarom op maandag 23 maart een burgerinitiatiefvoorstel aan burgemeester Aptroot, waarin aan de raad wordt gevraagd het beleid zo aan te passen dat meer wordt overlegd met omwonenden, dat hun klachten serieuzer worden genomen, en dat in gezamenlijkheid naar oplossingen wordt gezocht.

 

Het burgerinitiatief 'Een groene stad, prettig wonen tussen bomen' heeft als uitgangspunt: het groene karakter van de stad moet behouden blijven, maar op zo’n manier dat zo weinig mogelijk mensen overmatige overlast ondervinden van bomen die in het verleden door de gemeente zijn geplant.