Dit is de website van de lokale politieke partij Zó! Zoetermeer

 


________________________________________________________________________________

 

 

volg ons via facebook @ZoZoetermeer

 

_________________________________________________________________________________________

 


AED moet te gebruiken zijn

door iedereen


 

In de commissievergadering werd met het college van gedachten gewisseld over de vraag wie in geval van nood de AED bij een slachtoffer met een hartstilstand mag bedienen. In december vorig jaar dienden de fracties Lijst Hilbrand Nawijn, D66 en Zó! een amendement in, waarin het college werd verzocht AED-toestellen ook te laten bedienen door mensen met een reanimatie-diploma, naast het netwerk van Zoetermeerse vrijwilligers dat specifiek is opgeleid om een AED te gebruiken.

 

In reactie hierop stuurde de Hartstichting en Hartveilig, de beheerder van de AED’s in Zoetermeer, een brief naar het college waarin werd verzocht de AED alleen door speciaal getrainde vrijwilligers te laten gebruiken, in verband met mogelijk verkeerd gebruik van het toestel door niet-opgeleide vrijwilligers. Het college besloot daarop het amendement voorlopig niet uit te voeren.


 

lees verder >>>


 

 

Zó! wil geen kaalslag in de

huishoudelijke hulp

Zó! Zoetermeer probeert uit alle macht om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat de voorgestelde rigoureuze bezuinigingen in de huishoudelijke hulp niet nodig zijn. Het college wil alle 'gewone' huishoudelijke hulp afschaffen. Dat is 80% van de thuiszorg zoals die nu door de gemeente wordt geregeld voor gehandicapten en hoogbejaarden. Alleen gezinnen waarin de hulp ook het huishouden moet organiseren krijgen volgens de voorstellen nog hulp van de gemeente. Alle andere mensen moeten het maar zelf uitzoeken, waarbij de mensen met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) nog geholpen kunnen worden door een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

 

"Wij denken dat de gemeente doorschiet in de bezuinigingen. Mensen die thuiszorg nodig hebben, kunnen echt niet allemaal voor het wekelijkse zware werk een beroep doen op familie, kennissen en buren. Als je 85 jaar bent, zijn je kinderen en je vrienden ook geen 18 meer!" zegt Marijke van der Meer, de fractievoorzitter van Zó! Zoetermeer. "En mensen tussen het minimum en modaal kunnen zich geen personeel veroorloven. Los daarvan verliezen door deze voorstellen van het college in één keer een heleboel huishoudelijke hulpen hun werk, en daar zitten we in Zoetermeer - met zijn hoge werkloosheid - al helemaal niet op te wachten."