Dit is de website van de lokale politieke partij Zó! Zoetermeer

 


________________________________________________________________________________

 

 

volg ons via facebook @ZoZoetermeer

 

_________________________________________________________________________________________

 


AED moet te gebruiken zijn

door iedereen


 

In de commissievergadering werd met het college van gedachten gewisseld over de vraag wie in geval van nood de AED bij een slachtoffer met een hartstilstand mag bedienen. In december vorig jaar dienden de fracties Lijst Hilbrand Nawijn, D66 en Zó! een amendement in, waarin het college werd verzocht AED-toestellen ook te laten bedienen door mensen met een reanimatie-diploma, naast het netwerk van Zoetermeerse vrijwilligers dat specifiek is opgeleid om een AED te gebruiken.

 

In reactie hierop stuurde de Hartstichting en Hartveilig, de beheerder van de AED’s in Zoetermeer, een brief naar het college waarin werd verzocht de AED alleen door speciaal getrainde vrijwilligers te laten gebruiken, in verband met mogelijk verkeerd gebruik van het toestel door niet-opgeleide vrijwilligers. Het college besloot daarop het amendement voorlopig niet uit te voeren.


 

lees verder >>>


 

 

Dankzij Zó! betere service

Wmo hulpmiddelen

Zó! Zoetermeer bestudeerde de contracten - het oude en het nieuwe - van de gemeente met de leverancier van de Wmo-hulpmiddelen en ontdekte nogal wat verschillen tussen de praktijk en hetgeen er is afgesproken. Vooral de brief die de gehandicapte cliënten hebben gekregen toen het nieuwe contract inging (de cliëntenbrief), zorgt voor nogal wat verwarring. In die brief staan de afspraken niet heel erg nauwkeurig waardoor de medewerkers van de leverancier - met de brief in de hand - niet altijd doen wat de bedoeling is.

 

Zó! stelde officiële schriftelijke vragen aan het college en kreeg op 15 augustus - precies op tijd - antwoord. Hoewel het college in de antwoorden nogal een beeld geeft alsof alles al helemaal goed geregeld is, wordt er gelukkig ook verschillende keren toegezegd om met de leverancier over de gemaakte afspraken te overleggen. In ieder geval zijn een aantal punten nu een stuk duidelijker! Zó! Zoetermeer denkt en hoopt dat het alles bij elkaar een stuk beter zal worden.